Komunikacija u funkciji smanjenja stresa i povećanja produktivnosti

Kako uz pravilnu komunikaciju lakše prihvatiti promene u radnom okruženju? Kako prepoznati stres i izbeću „burnout“ – sagorevanje na poslu? Kako motivisati zaposlene da se više posvete kompaniji? Šta je mobing, kako ga prepoznati i sprečiti? Kakva je uloga komunikacije u svemu tome?

U celodnevnom druženju učestvovalo je 35 menadžera ove kompanije, sa kojima se kompanija OpenIt druži već drugi put, uz najavu da će druženja biti i u narednom periodu.