Otvaranje prvog Situacionog centra u Srbiji

У Крагујевцу је пуштен први Ситуациони центар у Србији који је креирала и испројектовала компанија Open it.

Најсавременијим инфoрмационо-комуникационим системом NES X је производ компаније NES Communications из Београда, (налседника копманије Siemens Enterprise Communications, данас Unify).

Ситуациони центар је градска служба задужена за прикупљање свих информација битних за функционисање града и прослеђивање у реалном времену, свим релеватним субјектима, ради брзог и ефикасног реаговања у ванредним околностима и кризним ситуацијама.

Срце ове службе, информационо-комуникациони систем NES X омогућава брзо реаговање у ванредним ситуацијама, доступност и синхронизацију свих учесника, од градоначелника, преко јавних градских предузећа, Сектора за ванредне ситуације МУП-а, до Хитне помоћи и свих других и то без обзира где се налазе.

NES X представља врхунску технолошку иновацију, која поставља нове стандарде у опремању и фукционисању командних/диспечерских/информативних центара, јер за разлику од већине традиционалних центара у употреби, који се базирају на застарелим концептима и технологијама, ставља у погон пуну снагу интернета, и све друге расположиве телекомуникационе мреже фиксне, мобилне телефоније и WiFi-a, обезбеђујући потпуну расположивост и жилавост система за рад и у непредвиђеним ванредним условима.