Unapređenje komunikacije u funkciji povećanja profita

Članovima Sremske privredne komore kompanija OpenIt je, u saradnji sa NVO “Naše pravo”, održala promotivno predavanje na temu “Unapređenje komunikacije u funkciji povećanja profita”.

Ovo predavanje održano je 5. aprila, u okviru zajedničke sednice odbora: Udruženja za hemijsku i metaloprerađivačku industriju, Udruženja za ostale proizvodne i uslužne delatnosti, Udruženja za građevinarstvo, Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom, Udruženja preduzetnika Sremske privredne komore, Odbora za razvoj, inovacije i zaštitu životne sredine, Udruženja za trgovinu, turizam i saobraćaj, i Saveta za žensko preduzetništvo Regionalne privredne komore Srema.

Pred oko 25 predstavnika navedenih udruženja, predavanje je održala Lela Saković, konsultant za komunikacije kompanije OpenIt iz Beograda, koja se dugi niz godina bavi konsaltingom, mentoringom i obukama za mala i srednja preduzeća u oblasti unapređenja komunikacije.