Sistemi za vanredne situacije

Kompanija Open it now pozicionirala se na tržistu Srbije kao lider u projektovanju i izgradnji kako situacionih centara tako i sistema za uzbunjivanje. Formirali smo prvi situacioni centar u Srbiji u gradu Kragujevcu, a nakon toga sistem smo počeli da implementirami i u drugim gradovima i opštinama u Srbiji. Trenutno u Srbiji najveću potrebu za implementacijom centra za upravljanje kriznim situacijama imaju opštine u Srbiji, međutim naša kompanija daje podršku i pomaže u implementaciji sličnih sistema i na manjim celinama kao što su postrojenja, fabrike, veće kompanijske zgrade.

Detaljnije o samim situacionim centrima možete pogledati OVDE

Još jedna od oblasti u kojoj se naša kompanija polako pozicionira kao lider na tržištu Srbije jesu sirene za uzbunjivanje. Ostvarili smo partnerstvo sa kompanijom Telegrafija koja je jedan od najvećih kompanija u Evropi koja se bavi proizvodnjom i podešavanjima sirena i sistema za uzbunjivanje. Njihova paleta proizvoda pokriva kako otvoren prostor tako i zatvorene celine. Telegrafija ima široku paletu sirena koja mogu da zadovolje sve zahteve.

Ono što Vam možemo ponuditi su sledeći sistemi:

  • Javni sistemi za uzbunu u slučaju elementarnih i prirodnih katastrofa
  • Sistem za lokalno uzbunjivanje u okviru kruga fabrike, postrojenja, blokova zgrada, itd.
  • Sistemi za uzbunu u zgradama
  • Portabilni sistemi za uzbunjivanje, koji se mogu prenositi sa lokacije na lokaciju

Detaljnije o ovim sistemima možete pogledati OVDE

Ukoliko vas interesuje izrada akustičke studije više detalja pronađite OVDE