Situacioni Centar

Situacioni centar (SC) uspostavlja se po standardima I načelima savremenih obaveštajnih sistema. Osnovna funkcija SC je da obezbeđuje neprekidno praćenje situacije na teritoriji pod nadzorom I ukoliko je potrebno preventivno deluje kako ne bi doslo do pogoršanja stanja na terenu. Takođe u situacijama nepredviđenih situacija (elementarne nepogode, zemljotres, poplave, hemijskih ili drugih zagađenja I dr.) SC je glavni i prvi stub u reagovanju u pravilnoj kordinaciji ljudi u nepredviđenim situacijama.

Pri formiranju situacionog centra naša kompanija se vodi sledećim postupcima:

  • Načelno sagledavanja potreba podnosioca zahteva
  • Pravljenje tehničke specifikacije potrebne opreme
  • Nabavka i montaža opreme
  • Obuka i puštanje u rad

Naša kompanija može da se pohvali sa višegodišnjim uskustvom u formiranju SC. Iza nas su projekti vredni pažnje. Formirali smo prvi Situacioni centar u Srbiji u gradu Kragujevcu. Od svog formiranja pa do današnjeg dana centar se suočio sa više vanrednih situacija, koje je uspeo vrlo brzo da reši.

Takođe formirali smo i situacioni centar u Pančevu koji bi u punom kapacitetu trebao da počne sa radom krajem 2016. godine.

Pored ovih uspešnih projekata radili smo i na mnogim drugim projektima.