Puštena u rad centrala i video nadzor

U rad je pušten telefonski sistem za potrebe poslovanja fabrike, za spoljašnju komunikaciju sa poslovnim partnerima i unutrašnju komunikaciju u korporativnoj mreži, koja povezuje lokaciju u Sremskoj Mitrovici sa drugim lokacijama u Evropi i svetu. Za internu komuniukacju u okviru fabričke hale i kruga instaliran digitalni digitaln bežični telefonski sistem, DECT tehnologije, koji omogućava trenutno uspostavljanje veze i razgovor sa bilo kog mesta, što doprinosi većoj efiksanosti upravljanja i kontinuitetu poslovnog procesa.

Za povećanje bezbednost objekta postavljen je sistem IP video nadzora.