Sirene za uzbunjivanje

Sirene za uzbinjivanje se koriste za davanje zvučnog signala opasnosti za upozorenje stanovništva na neposrednu opasnost od vanrednih situacija, elementarnih nepogoda, vazdušnog napada kao i drugih neposrednih opasnosti po živote i zdravlje ljudi i materijalnih dobara.

I pored brzog, gotovo trenutnog propagiranja informacija koje danas imamo, zahvaljujući širokoj dostupnosti medija, interneta i brojnih onlajn informativnih kanala, sirene za uzbunu su i dalje dominantan i najpouzdaniji kanal za obaveštavanje stanovništva o nastupajućim vanrednim događajima. Pre svega zato što su pojektovane da rade u vanrednim uslovima, što podrazumeva i moguće prekide u napajanju električnom energijom i prekide komunikacija i nedostupnosti mreža mobilne, fiksne telefonije, interneta, radio ili TV signala.

U Srbiji su se sirene koristile intenzivno za vreme NATO agresije 1999. godine i tada su pokazale svoju punu svrhu i namenu i opravdale postojojanje službe javljanja obaveštavanja i uzbunjivanja i celog tog tehničkog sistema.

Drugi put kada su se koristile, ili je trebalo da se koriste je bilo u vreme majskih poplava 2014. godine, kada je u najkritičnijim gradovima koji su bili pogođeni poplavama sistem obaveštavanja i uzbunjivanja zatajio i tada građani nisu obavešteni o neposrednoj opasnosti, što je prourokovalo ljudske žrtve i ogromnu materijalnu štetu.

Da je sistem funkcionisao bilo bi manje ljudskih žrtava i šteta bi bila manja.

I tada i danas gradovi i opštine su imali zakonsku obavezu da grade i održavaju sistem sirena za uzbunjivanje a upravljanje i uključivanje sirena je u nadležnosti MUP-a, tačnije Sektora za vanredne situacije.

Član 105 Zakona o vanrednim situacijama iz 2012. godine navodi da:

" ...Izgradnju i održavanje sistema za uzbunjivanje finansira jedinica lokalne samouprave, u skladu sa Procenom ugroženosti, ovim zakonom, akustičkom studijom i drugim propisima i opštim aktima.

Sistemom za uzbunjivanje upravlja nadležna služba..." (odnosno MUP RS - Sektor za vanredne situacije prim. autora).

Da bi pomogao opštinama i gradovima u gradnji i unapređenju sistema za uzbunjivanje Open it je omogućio dostupnost najmodernijih elektronskih sirena na našem tržištu, jednog od najvećih svetskih proizvođača kompanije Telegrafia iz Slovačke.

Open it pruža stručnu podršku za planiranje i gradnju sistema za uzbunjivanje, projektuje i izvodi radove po sistemu ključ u ruke.

Zainteresovanim gradovima i opštinama Open it pruža besplatnu izradu osnovne akustičke studije za urbanu teritoriju grada ili opštine, koja služi za planiranje i mapiranje sirena na teritoriji i izradu specifikacija za dalje korake nabavke sirena i izgradnje sistema za uzbunjivanje.

Sirene se mogu instalirati i koristiti na svim mestima gde je potrebno pokrivanje velike površine ili se nalazi puno ljudi, kao što su stadioni, gradilišta, kopovi, fabrike, šume, luke, poljprovredna dobra itd.

U ponudi je više vrsta sirena, koje detaljnije možete pogledati ovde:

Pavian

Gibon

Bono