Datum/Mesto
Dešavanje

Beograd

Januar 2016.

U prisustvu predstavnika kompanije Open it Beograd i kompanije Belexpocentar potpisan je novi ugovor o godišnjem održavanju telefonskog sistema.

Pančevo

25. Novembar 2016.

U prisustvu čelnika Gradske uprave grada Pančeva u rad je pušten situacioni centar koji bi trebao da pomogne službama grada da bolje reaguju u kriznim i urgentnim situacijama. Načelnik centra za vanredne situacije Miodrag Milošević napominje da će nova oprema i formiranje situacionog centra pomoći gradu Pančevo da još brže i kvalitetnije odgovori u trenucima vanrednih i nepredviđenih situacija.

Centralna Srbija

12th December, 2014

Kompanije Open it izradila je prvu akustičku studiju za proračun pokrivenosti teritirije jedne opštine u Šumadiji i Pomoravlju, zvučnim signalom opasnosti. Studijom su odre...

Košice Slovačka

12th June, 2015

Sistemi za rano uzbunjivanje i obaveštavanje kakvi se koriste u Evropskoj uniji i širom sveta dostupni su od sada i na srpskom tržištu, zahvaljujući partnerskom ugovoru koji je sa proizvođačem, kompanijom Telegrafija iz Slovačke, sklopila domaća kompanija Open it..

Beograd

30th September, 2015

Open it je održao prezentaciju sistema za vanredne situacije u upravi Grada Beograda za 20-ak posetilaca iz gradkse uprave, Sektora za vanrdne situacije ...