Bono Sirene

Osnovne karakteristike

Prva zaista samostalna sirena Bono kombinuje mogućnosti sifisticiranih elektronskih sirena sa kompaktnim dimenzijama i rezervna baterija. Može se koristiti kako u otvorenom tako i u zatvorenom prostoru, industrijskim postrojenjima, bučnim proizvodnim halama, rudnicima na otvorenom, i u mnogim drugim zonama. Bono može da proizvede zvuk uzbune i govornu poruku iz interne memorije, poruke emitovane putem radija sa eksternog mikrofona kao i prenos audia iz drugih izvora. Elektronika sirene uključuje bateriju i zvučnik od 100W koji su uliveni u otporno kućište koje je napravljeno od aluminijuma, i nerđajućeg čelika, pri čemu se održava mala težina i minimalna dimenzija sirene. Širok dijapazon opcionih dodataka je dostupan za komunikaciju sa kontrolnom jedinicom ili solarno napajanje za Bono sirenu. Kao standardno, Bono dolazi sa velikim rogom u 100B verziji; međutim, po zahtevu, može se dostaviti i sa manjim rogom u 100S verziji.

Solarni panel

Kupovinom opcionog solarnog panela, Bono postaje kompletno samo-stojeći, bez potrebe za dodatnim izvorom napajanja. Korišćenjem odgovarajućeg aktivacionog metoda (satelitom ili senzorom), Bono je kompletno autonoman uređaj koji se može koristiti bilo gde – u džungli tokom gradjevinskih radova ili na planini, u otvorenom rudniku. Kao dodatak, postoje dosta opcija kompatibilnih senzora koji se mogu spojiti direktno na sirenu.

Akustika

Specijalno oblikovan rog napravljen od aluminijum I nerđajućeg čelika u kombinaciji sa jakim 100W zvučnikom obezbeđuje visoko kvalitetno akustično pokrivanje u nenaseljenim regijama. Skoro beskonačan broj zvučnih poruka sa predefinisanim prioritetima, mogućim prekidima, ili druga kombinacija može se snimiti, sačuvati u opremu same Bono sirene sa Mini Audiomodulom (mAUD11).

Komunikacija

 • Osam binarnih ulaza I dva binarna izlaza
 • RS232/RS485 interfejs
 • aBUS interfejs za druge module aSCADA sistema
 • podrška za FFSK analogni modem
 • Interfejs za Ethernet liniju (opcioni modul je potreban)
 • Interfejs za WiFi/X-bee (opcioni modul je potreban)
 • GPRS interfejs (opcioni SmartBridge+GPRS modul je potreban)

Opcioni moduli

Bono integrisana elektronska sirena sa ugrađenim pomoćnim baterijskim napajanjem ima širok dijapazon opcionih dodataka: dve verzije daljinskog upravljanja, nekoliko dodatnih modula za bežičnu komunikaciju ili operatorski kontrolni panel.

Udaljena kontrola

Bono integrisana elektronska sirena je opremljena sa opcionim dodacima kao što su daljinska kontrolnajedinica koja omogućava kontrolu sirene pomoću svih bežičnih interfejsa kao i pomoću RS485 standardni interfejs. Proizvode se u dve verzije:

 • RCT11 Basic,
 • RCT11 Professional.

Daljinska kontrola može biti opremljena sa Rfid čitačem kartica kako bi se operatori mogli indetifikovati i kako bi upotrebu moglo da ima samo ovlašćeno lice. Oba tipa imaju ugrađeni mikrofon i takođe omogućavaju prenos živih najava.

Operatorski kontrolni panel

Operatorski kontrolni panel se može koristiti u razvoju kompleksnih sistema koji zahtevaju naprednu administraciju i proširenu funkcionalnost. Panel služi za interakciju između sistema i operatorskog osoblja i sadrži mogućnost zonskih formacija, automatskih testiranja sistemskih modula, upotrebu ugrađenog FM radija, ili integraciju sa drugim sistemima i opremom

Radio stanica

Profesionalna radio stanica omogućava radio komunikaciju sa sirenom. U zavisnosti od potrebne upotrebe, jednosmerni ili obostrani komunikacioni sistem se može obezbediti. Neophodno je da se specificiraju radio frekvencijski opseg pre nego što se isporuče sirene, dok same sirene moraju da imaju mogul MiniRadiomodem mRDM11.

Mini Radio Modem mRDM11

U slučaju da sirene moraju da budu kontrolisane putem radio veze, neophodno je da se doda modul mRDM11. On omogućava analogni radio prenos.

Solarni panel

Ovaj hardverski dodatak omogućava napajanje energijom iz solarnog panela do same sirene. Pored samog solarnog panela, ovaj paket sadrži i nosač panela i kablove koji su neophodni za instalaciju.

Dodatni komunikacioni moduli

Bono integrisana elektronska sirene može se standardno kontrolisati sa četiri binarna ulaza i sa RS232/RS485 interfejsom. Ovi standardni interfejsi se mogu proširiti i njima se mogu dodati dodatni moduli:

 • bežični WiFi,
 • bežični XBee,
 • linijski Ethernet,
 • bežični GPRS,
 • aBUS interfejs za standard aSCADA® sistem
 • FFSK analogna modemska podrška

Ova komunikaciona oprema omogućava kontrolu Bono integrisane elektronske sirene sa udaljene lokacije. Primera radi upravljanje pomoću kompjutera putem WiFi mreže ili putem strukturnog kabliranja.