Gibon Sirene

Gibon elektronske sirene su snažne i cenovno optimizovane sirene, obezbeđuju visok kvalitet distribucije zvua u ugroženim područjima. Prevashodno se koristi kao samostalna lokalno kontrolisan sistem za uzbunjivanje ili eventualno kao deo jednostavnog sistema za uzbunjivanje koji se sastoji od nekoliko elektronskih sirena.

Gibon elektronse sirene se prodaju u tri osnovna paketa koja se razlikuju po ulaznom i izlaznom tipu, metodi kontrole i načinu komunikacije sa drugim komponentama sistema za uzbunjivanje. Prema tome, u mogućnosti ste da odaberete pravu sirenu, koja zadovoljava Vaše zahteve, i plaćate samo funkcije koje zaista koristite u sistemu za uzbunjivanje.

Gibon elektronske sirene omogućavaju stvaranje 300W do 1200W izlazne snage, što je konfiguracije podobna za većinu sistema za uzbunjivanje. Izuzetno, ukoliko je sirenu potrebno postaviti u veoma bučno područje moguće je po zahtevu isporučiti i sirenu Gibon od 2400W snage.

Razne vrste kontrole i komunikacione metode

Snažne Gibon elektronske sirene mogu se upravljati raznim metodama, od jednostavnog pritiska na dugme, do lokalnog modula za kontrolu koji omogućava daljinski pristup iz kontrolnog centra kroz komunikacioni kanal, pa sve do sufisticiranih operatorskih kontrolnih panela koji su opremljeni sa širokom lepezom korisnih funkcija. Svaka Gibon sirena poseduje niz funkcionalnosti kontrole i komunikacionih opcija.

Sirena sadrži binarni ulaz i izlaz, USB konfiguracioni port, RS232/RS485 port I moguća je dalje proširenje sa opcionim modulima koji omogućavaju dodatnu konektivnost (Wi-Fi, X-Bee, Ethernet, itd.).

Optimalna karakteristika zračenja zvuka

Jedinstvena kontrukcija Gibon elektronske roga sirene omogućava Vam da odaberete bilo koji tip karakteristike zračenja zvua i da ih naknatno po želji promenite. Ukoliko imate monodirekcionu sirenu montiranu i želeli biste da je promenite u višedirektionu, u tom slučaju bili bi vam potrebni standardni alati i nista drugo ne biste morali da kupujete.