Pavian Sirene

Osnovne karakteristike

Pavian elektronse sirene predstavljaju najviši nivo sirena koje kompanija Open it nudi.

Ovo su modularni elektronski uređaji, koji su primarno dizajnirani za velike i kompleksne sisteme za uzbunjivanje koji u sebi imaju najsufisticiraniju opremu za kontrolu, efikasan rad i monitoring. Takođe se mogu koristiti kao lokalno kontrolisani uređaji gde je to neophodno zbog boljeg prostiranja zvuka. Na osnovu informacija koje su prikupljene iz spoljašnosti, ovi sistemi su u mogućnosti da u paru sa kompleksnim algoritmima obrade, obrade spoljašnje informacije i aktiviraju sirene. Primera radi, ovi sistemi mogu pratiti nivo kvaliteta vazduha i ukoliko se indetifikuje štetna materija u vazduhu sirena automatski može dati signal za uzbunu.

Pavian elektronski sistemi pored toga što imaju sufisticirane termalno akustične elemente sa različitim metodama kontrole one takođe imaju interfejse i osnovne opcije za monitorin i kontrolu u implementiranom sistemu. Kako su sistemi za monitoring najčešće osnovni deo svakog sistema za uzbunjivanje, primena Pavian tipa sirene omogućava uštedu.

Glavne funkcionalnost i i osobine

 • Mogućnost reprodukcije zvučnog signala sa kartice (SD card) u WAW, MP3 formatu;
 • Reprodukcija zvuka sastavljenog iz više nezavisnih zvukova;
 • Mogućnosti da se poveže lokalni autio signal, što uključuje mikrofon ili neki drugi lokalni izvor zvuka;
 • Sposobnost da se poveže na udaljeni izvor audio signala – dispečarski centar, VHF radio, radio stanicu, telefon ...;
 • Galvanski razdvojena klasa “D” pojačivača koji imaju i do 90% energetsku efikasnost;
 • Unapređene automatizovane rutine testiranja, što uključuje takozvano „tiho“ testiranje sirene, kompletno testiranje ispravnosti;
 • Mogućnost da se automatski prebaci na pomoćno napajanje;
 • Različite lokalne opcije aktiviranja;
 • Različite udaljene opcije aktiviranja;
 • Automatsko emitovanje najava u kritičnim situacijama;
 • Čuvanje svih bitnih događaja koje se tiču aktivnosti samih antena u internoj memoriji;
 • Pametno punjenje baterije, struja napajanja koja je optimizovana modernim algoritmima koje preporučuje proizvođač radi poboljšanja životnog veka baterije;
 • 8 programabilnih digitalno/analognih ulaza;
 • 8 programabilnih digitalnih izlaza;
 • 2 RS232 porta;
 • Mogućnost programiranja različitih reakcija na različite ulaze;
 • Kućište od nerđajućeg čelika;
 • Izdržljive sirene napravljene od lakog aluminijuma;

Pavian – elektronski delovi

Celokupna elektronika Pavian sirena je integrisana u kućište koje je napravljeno od nerđajućeg čelika. Kućište je zaštićeno od naovlašćenog pristupa kontroli sirena sa dve brave i senzorom na vratima koje je konektovano na kontrolnu jedinicu. Za još zahtevnije primene moguća je isporuka specijalnih kutija sa dodatnim zaštitama kako biste zaštitili unutrašnjost od raznih vremenskih uticaja.

Srž sirene se sastoji od modula za kontrolu, pojačavačkih modula, napojne jedinice i punjača baterije. Elektronika sirene se napaja iz dve 12V baterije, koje se konstantno dopunjuju iz kola od 230/120V. Kapacitet baterije zavisi od broja pojačivača koje se koriste, tj. od broja sirena. Standardno, baterije su sposobne da omoguće 72 sata neprekidnog rada (nedeljama u režimu mirovanja). Zahvaljujući optimizovanoj potrošnji energije moguće je korišćenje i dodatnih solarnih ćelija.

Pomoćni moduli se koriste najčešće za komunikaciju između sirene i spoljašnjosti i oni se takođe nalaze u kućištu. Neki od dodatnih modula se proizvode direktno u Telegrafiji, a neki su proizvedeni od strane drugih kompanija.

Pavian – akustički deo

Akustična sirena se sastoji od „roga“ zvučne sirene i hiperpoličke zvučne pregrade. Zvučnik i zvučna pregrada su optimizovane tako da emituju tipičan akustički zvučni signal koji simulira isti zvuk koji proizvode i rotacione sirene koje se pokreću putem motora. Najveći akustički pritisak se postiže u frekvencijskom opsegu tih signama, što povećava područje pokrivenosti ovih sirena.

Najčešće dve sirene se montiraju na čelični stup. Međutim, njihov raspored je proizvoljan, što omogućava različite karakteristike zračenja koje se mogu ostvariti, od kružnih, preko eliptičnih sve do usmerenih karakteristika.

Zvučne pregrade su napravljene od specijalnog aluminijumskih ploča, što im povećava vek upotrebe, a snižava težinu. One se instaliru spolja na isturenim delovima tako da su uvek izloženi direktnom suncu, atmosferskim uticajima (kiša, sunce, sneg, vetar,…) i vrlo često insektima (pčele, ose,…). Iskustva pri korišćenju plastičnih zvučnih pregrada pokazuje da je njihov životni vek jako skraćen dok je cena njihovog održavanja i zamene dostiže cenu aluminijumskih pregrada.

Telegrafia je dizajnirala više tipova krovnih stubova za instalaciju sirena u zavisnosti od tipa krova na koji stub treba da se montira. Ovi stubovi su dizajnirani tako da je njihova montaža najlakša moguća a da su pritome zadovoljeni svi standardi koji se tiču izdržljivosti. Svi tipovi stubova su testirani i svi standardi su ispunjeni.

Akustičke karakteristike

Najčešće dve sirene se postavljaju na čelični stub. One su dizajnirane tako da je njihva montaža najlaksa moguća dok se sa druge strane mogu postići različite karakteristike zračenja. Izlaz sirena je 150W, dok su dve sirene vezane na pojačivač izlaznog kapaciteta 2 x 150W. Signal upozorenja se dovodi u pojačavač iz digitalne memorije po fekvencijama pomalo pomerenim za svaki kanal/sirenu tako da se ne može javiti mrtvi ugao prilikom interferencije signala pri emitovanju. Sa tehničke strane PAVIAN tip sirena omogućavaju izlaz jačine do 4800W. Sa prektične strane, zapravo, izlaz je maksimalno 2400W, jer dodatno povećanje izlaza iznad navedenog praga ima samo mali uticaj na povećanje zvučnog pritiska i prikladnije je koristiti više sirena nego da se nastavi sa povećanjem izlaza jedne sirene. Akustički nivo pritiska u ugroženoj zoni je drugačiji u svakoj zamlji i definisan je zakonom. Raspored i pozicija sirena omogućava optimizaciju broja i jačine izlaza svih sirena tokom pripreme akustičke studije tako da se ugrožena zona pokrije zvukom potrebne jačine. Najčešće korišćene forme akustičnih sirena su:

"O" oblik - Kružna karateristika

"F" oblik - Usmerena karakteristika

"8" oblik - Figura osam karakteristika